Motër e vëlla habisin jurine me vaIIëzimin e tyre er*tik(Video)

by editor

Por kur të shihni videon do të na jepni të drejtë që ky nuk është një rast i zakonshëm.

Ata nuk i përshtaten aspak normave.

Mjeshtrat në “roller-skating” Billy dhe Emily kërcejnë dhe rrotullohen në skenë si ask.ush tjetër.

Kush ka parë performancën e tyre shprehet se ser.iozisht ka qenë i fr.ikësuar për atë jetën e vajzës,

pasi lëvizjet që ajo praktikon janë pak për të thënë të rrezikshme.

TË NGJASHME

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy