Zbulohet arsyeja që nuk e keni ditur më parë, ja pse gratë bëjnë më pak marr***enie kur plaken.

by editor

Fr.ika nga dhi.mbjet gjatë se.k.sit apo prob.lemet në rrugët urinare janë arsyet kyçe pse gratë shmangin int.imitetin me kalimin e viteve.

Dy nga dhjetë gra që kanë kaluar menop.auzën pohojnë se shmangin s.e.k.sin sepse kanë fr.ikë se do t’u dhe.mbë, ndërsa një në dhjetë pohoi se kanë probleme me fshikëzën e ur.inës.

Advertisements

Nëpërmjet këtij studimi ekspertët zbuluan se rënia e aktivitetit s.eksual me kalimin e viteve vjen

jo domosdoshmërisht sepse nuk janë të interesuara për se.ks, por në fakt problemi për një pjesë është kryesisht fizik. Më shumë se 1.500 gra u bënë pjesë e këtij pyetësori.

Advertisements

Dh.imbja gjatë se.ksit u raportua si problem nga 20% prej tyre, ndërsa 9% kishin probleme me fshi.këzën urinare,

që lidhen me fri.kën se mund të ur.inojnë në krevat apo mbase do t’u duhet të ndërpresin aktin dhe të shkojnë në tualet.

TË NGJASHME