“U njohem në kishë, u martuam dhe ikëm Në Greqi, por aty mora vesh se burri im ishte nje…”/ Nusja nga Korça shtang në emision

by editor

Një nënë nga fshati Pirg në Korçë, e cila dy vite më parë është div orcuar nga bashk ëshorti, sot kërkon pensionin ushqimor për vajzën pasi ish bashk ëshorti prej dy vitesh sipas saj e ka lënë në harresë të bijën e cila sot është 6 vjeç e gjysmë.

40 vjeçaria rrëfen se martesa ka qënë e vështirë ajo ka je tuar në Greqi me bashkëshortin por pas div orcit gruaja është rikthyer në Shqipëri.

Advertisements

Njohja me ish bashkëshortin është bërë në moshë të re , ata janë njohur në ambientet e një kishe, dhe pas një periudhe jo shumë të gjatë njohjeje vendosën të Iidhnin martesën.

40 vjeçaria rr ëf en se shkak i mosmarrvesh jeve të shumta ka qënë bi xhozi, ish bash këshorti sipas saj nuk ang azhohej në fam ilje dhe pa ratë i Iinte bix hoz.

Advertisements

Sot gruaja kërkon nga ish bashkëshorti detyr imet ushqimore si dhe një pro kurë për të Iëvizur me vajzën në Italia ty ku e pret e motra.

Grua ja do ti japë vetes së saj dhe vajzës një je tesë më të mirë,por ish bas hkëshorti sërisht bëhet pe nge së.

TË NGJASHME