Motër e vëlla habisin jurine me vaIIëzimin e tyre er*tik(Video)

by editor

Por kur të shihni videon do të na jepni të drejtë që ky nuk është një rast i zakonshëm.

Ata nuk i përshtaten aspak normave.

Advertisements

Mjeshtrat në “roller-skating” Billy dhe Emily kërcejnë dhe rrotullohen në skenë si ask.ush tjetër.

Kush ka parë performancën e tyre shprehet se ser.iozisht ka qenë i fr.ikësuar për atë jetën e vajzës,

Advertisements

pasi lëvizjet që ajo praktikon janë pak për të thënë të rrezikshme.

TË NGJASHME