Eni Çobani nuk duron më, ju kthehet burrave në emision: Ju jeni nga veriu, ku e keni burrërinë?!

by editor

Në seancën e ndërmjetësimit “Shihemi në Gjyq” tek E Diela Shqiptare kanë qenë dy kushërinj të parë Refati dhe Fadili. Fadili i ka dhënë Refatit 10 mijë Euro borxh në 2010 sepse kishte një pr oblem familjar.

Kanë kaluar 11 vite dhe Refati nuk ia ka kthyer borxhin kushëririt sepse shprehte se e kanë mas htruar dhe Lekët që ia ka marrë Fadilit, ia ka dhënë Kujtim Ibrës, një njeri i cili shpresonte ta ndihmonte për të rikthyer në gj ykim sërish djalin e tij të dë nuar me bu rgim të përjetshëm.

Advertisements

Fadili: Në 10 Shkurt të 2010 këtij zotërisë i kam dhënë 10 mijë Euro për një fa miljar të vetin të dhe më tha mund të shkojë pak kohë, 6 muaj, një vit por do të t’i sj ell më tha. Kanë kaluar 11 vite dhe asnjë gjë as paratë, as kamatë asnjë gjë.

Refati: Për kaq gjë më ke sjellë këtu? Nuk t’i kam mohuar kurrë. Lekët mi ka marrë ma shtruesi, quhet Kujtim Ibra.

Advertisements

Eni Çobani: Ju jeni nga Malësia, malësorët janë njerëz të besës, kanë fjalë, kanë burrëri, ku e keni ju burrërinë. A ka burrëri në këtë vend apo s’ka ore? Zoti Refat paske një zakon që ti vetëm flet dhe nuk dëgjon. Ti vjen nga një zonë shumë e nderuar e Shqipërisë, malësori ka burrëri zotëri. Ia ke ma rrë këtij zotërisë 10 mijë Euro? Ja kam marrë thua ti. Jemi në 2021, janë bërë 20 mijë ato, po të shkojë ky në gjy katë, do ma rrë 20 mijë. 20 mijë zotëri është një pasuri, tani ky t’i fali apo do ia kthesh?

Refati: Ia kam borxh.

Eni Çobani: Po çfarë bën ti 11 vite? T’i ka marrë Kujtimi, t’i paska marrë për Ganiun, pastaj kam shkuar tek Shpresa, pastaj kam tek prok uroria, u bënë 11 vite, po ky çfarë do bëjë, sa do rrojë ky?

Refati: Nuk doja t’i vija faj këtij, por të tregoj pr oblemin.

Eni Çobani: Refat e di ku e kam unë pro blemin me të madh? Ky rast ka një spe cifikë, ku juve pretendoni që keni marrë para nga Fadili për t’ja dhënë Kujtimit, që kujtimi t’ja japë Ganiut dhe Ganiu të nxj errë një vendim gjy qësor në favor të djalit tënd. Kjo është e pal igjshme. Paligj shmëria në këtë vend është burim i popullit shqiptar, jo i sistemit gjy qësor. Sistemi gjyq ësor ka mëkatet e veta, që nuk duhet të pranojë këto para apo të bëjë këto paligj shmëri. Po kush e furnizon sistemin gjyq ësor? E furnizon ti, ti merr borxh tek ky njeriu i mirë që se di fare se ku i çon ti. Ti vjen në Tiranë me një telefonatë të Kujtimit që thotë njoh Ganiun, njoh Shpresën. Si i jepen 10 mijë Euro ore një njeriu që nuk ka garanci.

Refati: Ka 30 dosje që nuk i pr ek njeri, ai thotë që nuk t’i pr ek njeri do sjet pa para në Gjy katën e Lartë.

Ardit Gjebrea: Për çfarë u morën këto para, për të përshp ejtuar pro cesin i cili kishe tre vite?

Eni Çobani: Për të dhënë fitoren. I ka do sjet Gani Dizdari dhe meqenëse gjyqtarët bëjnë njëkohësisht edhe kalendarin e lënies së datave të gjykimit, pi kërisht për këtë jepet një shumë që të dalë data më shpejt, por të dalë dhe me fitore sepse 10 mijë euro është një pasuri.

Ardit Gjebrea: A doli data më shpejt?

Eni Çobani: Nuk doli fare.

Refati ndodhet në një situatë mjaft të ke qe, ai i ka borxh kushëririt, 10 mijë Euro ia ka ma rrë Kujtimi i cili e ka mas htruar dhe nuk ia ka kth yer më dhe djali i tij vazhdon të vu ajë dë nimin me bu rgim të përj etshëm. /tvklan.al

TË NGJASHME