“Ti je dhe do të ngelesh mami im!”, historia rrënqethëse e djalit që u rrit nga tezja

by editor

Jeta të sjell shumë të pap ritura, të cilat me gu xim dhe sak rifica njeriu mund t’i përb alloj.

Në emisionin “E diela shqiptare”, tek rubrika “Ka një mesazh për ty”, është treguar një hi stori vërtet pre këse.

Advertisements

Kur ishte vetëm 15 vjeçe, Fluturës i ndë rroi je të nga një sëmu ndje e ke qe motra, Salushe Deda.

Ajo kishte lënë dy fë mijë, një vajzë dhe djalin Françeskon, i cili kishte vetëm tre muaj që kishte lindur. Ndodhur në këtë s ituatë dhe për hir të dy fë mijëve të motrës Flutura u martua me kunatin, Sami Dedën.

Advertisements

Vitet kalonin dhë fëmijët rrit eshin. Një prej ditëve, kur Françesko martoi motrën dëgjoi nga njerëzit se “po martohej një je time”. Ai nisi kë rkimet, ndërsa dashuria për nënën, Fluturën, u “ft oh”. Ndo dhur në këtë situatë Flutura tregoi tek “Ka një mesazh për ty” gjithë his torinë.

Duke shp ërthyer në l ot ajo i dha Françeskos mesazhin se e donte pa kushte: “Ti je dhe do të mbetesh gjithmonë djali im i parë dhe i madh. Unë do të jem gjithmonë nëna jote. Mos i dëgjo ato që të thonë të tjerët që të larg ohesh nga unë.

Le të jet ojmë bashkë siç kemi jet uar deri tani, derisa të rr itesh e të punojmë bashkë”.

TË NGJASHME