Gjendet arsyeja që nuk e keni ditur më parë, ja pse gratë bëjnë më pak marrëdhënie kur plaken

by editor

Fr.ika nga dhi.mbjet gjatë se.k.sit apo prob.lemet në rrugët urinare janë arsyet kyçe pse gratë shmangin int.imitetin me kalimin e viteve.

Dy nga dhjetë gra që kanë kaluar menop.auzën pohojnë se shmangin s.e.k.sin sepse kanë fr.ikë se do t’u dhe.mbë, ndërsa një në dhjetë pohoi se kanë probleme me fshikëzën e ur.inës.

Advertisements

Nëpërmjet këtij studimi ekspertët zbuluan se rënia e aktivitetit s.eksual me kalimin e viteve vjen

jo domosdoshmërisht sepse nuk janë të interesuara për se.ks, por në fakt problemi për një pjesë është kryesisht fizik. Më shumë se 1.500 gra u bënë pjesë e këtij pyetësori.

Advertisements

Dh.imbja gjatë se.ksit u raportua si problem nga 20% prej tyre, ndërsa 9% kishin probleme me fshi.këzën urinare,

që lidhen me fri.kën se mund të ur.inojnë në krevat apo mbase do t’u duhet të ndërpresin aktin dhe të shkojnë në tualet.

TË NGJASHME