Bυrre E Grua Të Martuar Në Greqi Detyrohen Ti Paguajnë Komshiut 500 Euro, Arsyeja është E Paimagjinueshme

by editor

Duket e çu ditshme, por një çift grek me banim në Athinë duhet t’i paguajë komshiut që jeton një kat poshte tyre plot 500 euro sa herë që dy vajzat e tyre të mi tur a bëjnë zhurmë në shtëpi.

Krahas kësaj, ata duhet të paguajnë një kom pensim të dë mit moral prej 60 000 eurosh për zhurmën e bërë deri në momentin kur çështja shkoi në gj ykatë.

Advertisements

E gjithë kjo ka ardhur pasi komshiu një kat poshtë tyre është ankuar në gjykatë se vajzat e çiftit bëjnë mjaft zhurmë teksa luajnë në shtëpi duke i prishur qetësinë.

“Unë kam dy vajza të vogla dhe ato bëjnë zhu r më, por jo që të shkaktoë një vendim kaq ek s trem të gjykatës. Komshiu poshtë nuk ka punë tjetër dhe tashmë po merret me ne.

Advertisements

Një herë, teksa vajzat po luanin ai i ra tavanit aq fo rtë nga poshtë sa menduam se ra të rmet.

Vajzat u tm er ruan dhe u futën poshtë krevatit”, tha nëna e vajzave për mediat greke.

“U det yruam të she sin shtëpinë sepse gjykata vendosi që të paguajmë 500 euro sa herë komshiu an kohet se vajzat bëjnë zhurmë

si edhe 60 000 euro kompensim të dë mit moral”, vijoi ajo. Duket histori e çu ditshme, por për hir të së vërtetës,

është mjaft shqet ësuese kur komshinjtë sipër kanë fëmijë dhe ti duhet të jetosh me orarin e tyre!

Bashkohuni edhe në grup, mund të ndani në

TË NGJASHME