Prindër KUJDES! Ky produkt gjendet në të gjitha shtëpitë dhe heImon 60.000 fëmijë çdo vit

by editor

Megjithëse shumica e prindërve besojnë se e kanë mbr ojtur shtëpinë e tyre nga rreziqet për foshnjën, ata shpesh nënvlerësojnë se sa e Iehtë është të hysh në farmacinë e shtëpisë.

Sipas një studimi nga Safe Kids Worldwide, 60,000 fëmijë shkojnë në spitaI çdo vit me heImim sepse kishin marrë një ilaç.

Advertisements

“9 nga 10 prindër e dinë se ilaçet duhet të mbahen sa më Iarg fëmijëve”, tha Morag Mackay, drejtor i kërkimit në Safe Kids Ëorldëide, sipas Today. “ Por 7 nga 10 pranojnë se nuk e bëjnë këtë, ose se ka pasur raste kur e kanë ha rruar”.

Ky studim nxjerr në pah marrëdh ënien midis asaj që prindërit dinë dhe asaj që bëjnë.

Advertisements

Shumë të rritur nënvIerësojnë foshnjat dhe fëmijët e vegjël, duke e lënë ilaçin në një vend ku ata mendojnë se është Iarg, si p.sh. në banakun e kuzhinës, kur në fakt vendi mund të jetë i aksesueshëm për fëmijët e vegjël.

“Foshnjat disa muajshe erdhën në urgj encë sepse po merrnin një iIaç që ishte pranë tyre, ndërsa prindërit mendonin se nuk mund të zvarriteshin atje ose se nuk mund ta fusnin në gojë”, thotë Mackay.

Prindërit, edhe pse i njohin shumë mirë fëmijët e tyre, ndonjëherë i nënvIerësojnë dhe kjo mund të jetë fataIe. Për Shelagh Macdonald, një nga mijëra nënat që përbaIIen me aks idente të tiIIa, është çështje minutash.

TË NGJASHME